Akuaponik

FAO nun raporuna göre su ürünleri en hızlı büyüyen gıda üretim sektörlerinden biridir. Buna ek olarak yoğun su ürünleri yetiştiriciliğinin gelecekte daha da artacağı öngörülmüştür. Ancak yoğun üretim sistemlerinin bazı dezavantajları da bulunmaktadır.
Doğru planlama olmadan yapılan geleneksel akuakültür üretimi önemli çevresel sorunlara sebep olabilmektedir. Örneğin yüksek miktarda tatlı su kullanımı ve atık yükünün çevreyi olumsuz yönde etkileyeceği belirtilmektedir.
Bu problemi ortadan kaldırmak için kapalı devre su ürünleri yetiştiricilik sistemleri (RAS) kullanılmaya başlamıştır.

Kapalı devre sistemleri geleneksel yetiştiriciliğe göre %90-95 oranında daha az su kullanmakta ve çevreye olan nütrient salınımını azaltmaktadır. Ancak kapalı devre sistemler bile çok az suya ihtiyaç duymasına rağmen çevreye azot gibi istenmeyen nütrientler bırakmaktadır.
Bu kapsamda ortaya çıkan akuaponik üretim sistemleri ise RAS’ ın sebep olduğu sorunları minimize etme kapasitesine sahiptir.
Akuaponik sistem, havuzlardaki yüksek balık üretimi ve hidroponik sistemdeki bitki üretiminin kombinasyonuyla meydana gelir.

Kapalı devre sistemleri geleneksel yetiştiriciliğe göre %90-95 oranında daha az su kullanmakta ve çevreye olan nütrient salınımını azaltmaktadır. Ancak kapalı devre sistemler bile çok az suya ihtiyaç duymasına rağmen çevreye azot gibi istenmeyen nütrientler bırakmaktadır.
Bu kapsamda ortaya çıkan akuaponik üretim sistemleri ise RAS’ ın sebep olduğu sorunları minimize etme kapasitesine sahiptir.
Akuaponik sistem, havuzlardaki yüksek balık üretimi ve hidroponik sistemdeki bitki üretiminin kombinasyonuyla meydana gelir.

Akuaponik Sistemin Avantajları:

kataloglar