Mooring Sistemler

Çapalama/Mooring Tasarım ve Uygulama Hizmetlerimiz Fırtınalı Havalar Uykunuzu Kaçırmasın! İyi Bir Mooring Sistemi Kafeslerinizin en Etkin Sigortasıdır. Kafesleriniz ne kadar sağlam yapıda imal edilirse edilsin, demirleme sisteminiz hatalı veya bölge koşullarına uygun değil ise kafeslerinizi ve balıklarınızı kaybetmeniz an meselesidir. Tesisinizin kurulacağı bölgedeki koşullara uygun, tam bir güvenlik için gereken optimal mooring tasarımınızı yapmakta ve uygulamaktayız. Ayrıca çapalama sisteminiz için gereken tüm malzemeyi amaca en uygun özelliklerde titizlikle imal etmekte seçmekte ve temin etmekteyiz.

Güvenli bir mooring:

gibi oseanolojik ve çevresel koşullar dikkate alınarak yapılmak zorundadır. Bunun için gerekli veriler derlenir, sahada zemin yapısı incelenerek tasarım için gerekli tüm data bir araya getirilir, sistem hesaplanır, tasarlanır, malzeme seçimi yapılır ve uygulama safhasına geçilir.

Mooring/Çapalama Malzemeleri

Kafeslerinizin demirlenmesinde, çeşitli zeminler için geliştirilmiş yüksek tutma gücüne sahip istenilen ağırlıktaki çapaları sizlere sunmaktayız.
Zemin yapısına uygun özellik ve ağırlıkta kullanılması gereken çapalar mooring sisteminizin güvenliği için vazgeçilmezdir.

Mooring Ürün Galerisi

kataloglar

PE Moring şamandrası

Çelik Moring şamandrası

IALA Moring şamandrası

Mooring Malzemeleri

PP Halatlar